Välkommen till Excalibur fonder

”Excalibur Fonder förvaltar hedgefonden Excalibur och eftersträvar långsiktig, stabil avkastning med låg korrelation med traditionella aktie- och räntefonder.”

Vi gör det vi kan bäst

Excalibur Fonder förvaltar hedgefonden Excalibur som inriktar sig mot den internationella räntemarknaden, där vi har vår erfarenhet och expertis. Fonden är absolutavkastande och strävar efter att ge en stabil och positiv avkastning oavsett utveckling i aktier, räntor, råvaror eller valutor. Med duktiga och erfarna förvaltare vill vi erbjuda investeringsprodukter främst till institutionella investerare som söker stabil avkastning till förhållandevis låg risk och som värderar djup kompetens och stort engagemang.

Faktablad Excalibur

Läs mer

Excalibur

Räntehedgefonden Excalibur har funnits sedan 2001. Målsättningen är att skapa en avkastning över referensräntan på 3-5 procent till en så låg risk som möjligt. Den agerar framförallt i svenska, europeiska och amerikanska höglikvida ränteinstrument. Positionstagningen avgörs till största delen av den makroekonomiska utvecklingen och centralbankernas agerande.

Faktablad Excalibur

 

Läs mer
Excalibur

Excalibur

Vår räntehedgefond som är absolutavkastande och riktningsoberoende och strävar efter en avkastning över referensräntan på 3-5% till en låg risk.

Läs mer
Trude

Trude

Vår kredithedgefond Trude stängde den 30 september 2019.

Läs mer
  • Augusti 0,65 %
  • Under 2021 2,19 %
  • Senaste 12 mån 5,70 %
  • Sedan start 152,09 %
  • Nav kurs 13 602,26

 

Sponsring och gåvor 2021.

Läs mer här.

 

 

 

 

”Vi räddar liv på arbetstid”

För att enkelt kunna lämna blod har bolaget sedan tidigare fattat beslut om att medarbetarna kan göra det på arbetstid.  Lämna blod du också! Läs Blodscentralens information om blodgivning här.

Personal

Excalibur Asset Management AB

556677-7396
Birger Jarlsgatan 15, 2 tr
SE-111 45 Stockholm
Tel: 08 - 599 295 10
Fax: 08 - 599 295 20
E-post:admin@excaliburfonder.se

  • September +0,54 %
  • Under 2019 -3,58 %
  • Senaste 12 mån -5,33
  • Sedan start -10,00 %
  • NAV-kurs 9000,39