Välkommen till våra
HEDGEFONDER

”Excalibur Fonder förvaltar hedgefonder som ger långsiktig, stabil avkastning och har låg korrelation med traditionella aktie- och räntefonder.”

Vi gör det vi kan bäst

Excalibur Fonder har två hedgefonder – Excalibur och Trude – som båda inriktar sig mot den internationella räntemarknaden, där vi har vår erfarenhet och expertis. Båda fonderna är absolutavkastande och strävar efter att ge en stabil och positiv avkastning oavsett utveckling i aktier, räntor, råvaror eller valutor. Med duktiga och erfarna förvaltare vill vi erbjuda investeringsprodukter främst till institutionella investerare som söker stabil avkastning till förhållandevis låg risk och som värderar djup kompetens och stort engagemang.

Läs mer

Excalibur & Trude - vad skiljer dem åt?

Räntehedgefonden Excalibur är vår flaggskeppsfond och har funnits sedan 2001. Målsättningen är skapa en avkastning över referensräntan på 3-5 procent till en så låg risk som möjligt. Den agerar framförallt i svenska, europeiska och amerikanska höglikvida ränteinstrument. Positionstagningen avgörs till största delen av den makroekonomiska utvecklingen och centralbankernas agerande.

Kredithedgefonden Trude startade hösten 2015. Efter en lång period med sjunkande räntor och kreditspreadar, ökade regulatoriska krav och centralbanker som likvidiserat marknaderna, har denna fond skapats för att kunna dra nytta av nästa fas i den ekonomiska cykeln. Trude använder avancerade kvantitativa modeller kombinerat med djup kreditanalys och har som målsättning att skapa en avkastning över referensräntan med 5-10 procent de kommande åren.

Läs mer
Excalibur

Excalibur

Vår räntehedgefond som är absolutavkastande och riktningsoberoende och strävar efter en avkastning över referensräntan på 3-5% till en låg risk.

Läs mer
Trude

Trude

Vår kredithedgefond som är absolutavkastande och riktningsoberoende och strävar efter en avkastning över referensräntan på 5-10% till en medelhög risk.

Läs mer

  • Oktober +1,21 %
  • Under 2019 -0,42 %
  • Senaste 12 mån -1,43 %
  • Sedan start +119,74 %
  • Nav kurs 11 934,37
  • September +0,54 %
  • Under 2019 -3,58 %
  • Senaste 12 mån -5,33
  • Sedan start -10,00 %
  • NAV-kurs 9000,39

Personal

Excalibur Asset Management AB

556677-7396
Birger Jarlsgatan 15, 2 tr
SE-111 45 Stockholm
Tel: 08 - 599 295 10
Fax: 08 - 599 295 20
E-post:admin@excaliburfonder.se