”Excaliburräntan”

 

 

Hur kan man spara tryggt och samtidigt få något tillbaka?

Just nu är traditionellt, tryggt räntesparande i bank i stort sett meningslöst. Med inlåningsräntor på 0–1% hos en bank med insättningsgaranti, samtidigt som Riksbankens inflationsmål ligger på 2 %, är det över tid en ren förlustaffär att spara hos banker.

Vad är alternativen till bankränta och den traditionella räntefonden?

Huvudsyftet med att spara på bank är naturligtvis känslan av trygghet – vetskapen av att man aldrig kan förlora det insatta beloppet. Men det finns även andra sparalternativ med mycket låg risk som är väldigt trygga. Excalibur Fixed Income är ett exempel på en fond med mycket låg risk (risknivå 3 på den 7-gradiga skalan*). Excalibur investerar i huvudsak i olika räntebärande värdepapper direkt eller indirekt. Då fonden är en hedgefond har vi till skillnad från traditionella räntefonder möjlighet att tjäna pengar i både upp- och nedgångar på räntemarknaderna. Det gör oss lite extra intressanta med dagens räntesituation. Om räntorna exempelvis skulle stiga de närmaste åren har Excalibur möjlighet att tjäna pengar på det och ge en bra avkastning, medan t ex obligationsfonder som inte har någon möjlighet att skydda sig kommer att gå en svårare tid till mötes.

Sedan starten 2001 har fonden haft en total utveckling om drygt 182,27 % (juni 2024). Excalibur Fixed Income är en hedgefond och ingen bank och ”Excaliburräntan” kan inte garantera att sparade/investerade beloppet finns kvar. Många sparare, både stora och små, tycker dock att risken hos Excalibur är så låg att det är ett bra sparalternativ.

Självklart finns det andra bra alternativa fonder med låg risk. Den mest klassiska är kanske traditionella räntefonder, korta räntefonder, som brukar ha ännu lägre risk än Excalibur (1 på den vanliga 1–7 skalan). För tillfället är det många räntefonder som knappt ger mer än bankräntan många till och med mindre. Höjer man blicken och ger räntefonderna ett 10-årsperspektiv kommer alla korta räntefonder ligga efter Excalibur. På senare tid har det dykt upp en del korta räntefonder som paketerar in mer osäkra tillgångar än tidigare vilket beror på att det är svårt för traditionella korta räntefonder att ge något tillbaka på investeringen med dagens ränteläge. Det finns även räntefonder som placerar i företagsobligationer vilket ger en klart bättre avkastning, men här börjar riskerna rusa iväg upp mot nivå 3–4 och för många sparare är det en oacceptabel risk.

Du som inte är kund hos oss ännu eller som har investerat i vår fond genom en av våra underleverantörer har möjlighet att få direktinformation från oss via vårt nyhetsbrev som går ut minst en gång i månaden. Klicka här och fyll i formuläret.

*Risknivåer
Generell indelning:
Kategori 1–2 = låg risk
Kategori 3–5 = medelrisk
Kategori 6–7 = hög risk

Observera att Excaliburräntan inte är en bankränta utan en historisk beskrivning av utveckling i hedgefonden Excalibur som i huvudsak investerar i olika räntebärande papper direkt eller indirekt.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investerare i fonden kan få se sin placering både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet.