Klagomål

Om du har klagomål kring förvaltning eller andra tjänster hos oss kan du kontakta bolagets klagomålsansvariga genom telefon, brev eller mail.

Klagomålsansvarig:

Louise Möllander

Telefon: +46 8 599 295 19

Mail: louise.mollander@excaliburfonder.se

 

Det går även bra att kontakta vår chef för administration och riskhantering:

Julie Bonde

Telefon: +46 8 599 295 13

Mail: julie.bonde@excaliburfonder.se

 

Hanteringstiden är normalt sett två veckor. Om den skulle vara längre kommer du att informeras om det inom två veckor. Svaret är vanligtvis skriftligt. Skulle du inte vara nöjd med vårt svar kan du vända dig till någon av följande externa instanser:

  • Allmänna Reklamationsnämnden (www.arn.se)
  • Konsumenternas bank- och finansbyrå (www.konsumentbankbyran.se)
  • Domstol

Som företagskund har ni rätt att få ert ärende prövat i skiljenämnd.

Vänligen, 

Louise Möllander