Excalibur

Excalibur är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder med inriktning mot ränte- och valutamarknaden.

Fonden förvaltas av Excalibur Asset Management AB som den 16 februari 2015 erhöll tillstånd av Finansinspektionen att förvalta alternativa investeringsfonder som AIF Förvaltare. Fonden Excalibur startade som svensk nationell fond den 1 april 2001. Fonden använder derivatinstrument i betydande omfattning för att effektivisera förvaltningen och skräddarsy den riskprofil som önskas.

Faktablad Excalibur

FAKTA OM FONDEN

 • Startdag – 1 april 2001
 • Placeringsstil – Fixed Income Macro
 • Struktur – Svensk specialfond
 • Basvaluta – SEK
 • Tillsyn – Finansinspektionen (Sverige)
 • Förvaringsinstitut – SEB AB
 • Revisor – KPMG AB, Dan Beitner
 • ISIN – SE0001097080
 • Avgift – Fast 1%, Rörlig 20% över referensränta
 • Referensränta – SEK 3 mån SSVX
 • Köp-/säljavgift – Nej
 • High Watermark – Ja
 • Minimi-investering – SEK 500 000
 • NAV-beräkning/handel – Månad