Excalibur Fixed Income

Excalibur Fixed Income är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder med inriktning mot ränte- och valutamarknaden.

Fonden förvaltas av Excalibur Asset Management AB som den 16 februari 2015 erhöll tillstånd av Finansinspektionen att förvalta alternativa investeringsfonder som AIF Förvaltare. Fonden Excalibur Fixed Income andelsklass A startade som svensk nationell fond den 1 april 2001. Andelsklass Excalibur Fixed Income B startade 31 mars 2022. Fonden använder derivatinstrument i betydande omfattning för att effektivisera förvaltningen och skräddarsy den riskprofil som önskas.

Faktablad PRIIP -Excalibur Fixed Income A samt tillhörande Årsavkastningar och Resultatscenarier

FAKTA OM FONDEN

 • Placeringsstil – Fixed Income Macro
 • Struktur – Svensk specialfond
 • Basvaluta – SEK
 • Tillsyn – Finansinspektionen (Sverige)
 • Förvaringsinstitut – SEB AB
 • Revisor – KPMG AB, Anders Tagde
 • Avgift – Fast 1%, Rörlig 20% över referensränta
 • Referensränta – SEK 3 mån SSVX
 • High Watermark – Ja
 • Köp-/säljavgift – Nej
 • NAV-beräkning/handel – Månad
 • Andelsklasser – A (icke utdelande) och B (utdelande)
 • Excalibur Fixed Income A
 • Startdag – 1 april 2001
 • ISIN – SE0001097080
 • Första investering – SEK 500 000
 • Excalibur Fixed Income B
 • Startdag – 31 mars 2022
 • ISIN – SE0012454932
 • Första investering – SEK 1 000 000