Förvaltarna

thomas_pohjanen

Thomas Pohjanen

VD Excalibur Asset Management AB, partner. Utbildad vid Tulane University, New Orleans, Louisiana USA, samt B.Sc. från Uppsala Universitet med inriktning på nationalekonomi. Thomas har verkat i finansmarknaden sedan 1986. Under tiden 1989-1993 var Thomas ansvarig för proprietary trading i räntebärande instrument i USA. Han har varit ansvarig för MeritaNordbankens globala räntebärande handel fram till år 2000. Sedan år 2001 har Thomas varit portföljförvaltare för Excalibur Fixed Income.

bjorn_suurwee

Björn Suurwee

Vice VD Excalibur Asset Management AB, partner. B.Sc. i matematik från University of New Hampshire, USA. Björn Suurwee har varit yrkesverksam inom finansmarknaden sedan 1989. Åren 1989-91 var Björn Suurwee anställd på SEB som market maker på den svenska penning-marknaden. Under 1991-1997 var han interbankchef på Aragon fondkommission. Mellan 1997-2000 var Björn Suurwee chef för Money Market på MeritaNordbanken i Stockholm. Sedan år 2001 har han varit portföljförvaltare för Excalibur Fixed Income.

Teamet

Fonden Excalibur Fixed Income har sedan starten 2001 förvaltats av Thomas Pohjanen och Björn Suurwee. Redan 1997 träffades de båda förvaltarna på Nordea (dåvarande MeritaNordbanken) och insåg att de hade samma inställning till hur förvaltning av räntebärande instrument skall utföras, men också att deras individuella kompetenser kompletterade varandra på ett sätt som gav bra avkastning oavsett marknadsläge.

År 2000 lämnade de Nordea för att under kapitalförvaltningsbolaget Lancelot Asset Management AB sätta upp sin egen hedgefond. Sedan dess har de fortsatt att utveckla sina relativa styrkor och skapat ett framgångsrikt koncept. 2006 lämnade Thomas och Björn Lancelot för att med hjälp av Rune Andersson och Mellby Gård få ett större delägande i sin egen fond. Resultatet är att teamet vid återkommande tillfällen fått priser och nomineringar för deras förmåga att skapa en långsiktigt stabil avkastning till väldigt låg risk.