Excalibur investeringsfilosofi

Excalibur Fixed Income är en räntehedgefond som baserar sin förvaltning på fundamental makroanalys tillsammans med kvantitativ analys av relativvärdet på penningmarknads- och kreditinstrument. Den underliggande portföljen investeras i höglikvida och transparenta räntebärande papper som skall fungera både i goda och dåliga tider. Sedan skapar man med hjälp av transparenta derivatinstrument positioner för räntors upp- eller nedgång, förändringar i lutningen på avkastningskurvan eller relativpositioner mellan olika ekonomier eller instrument. Positionstagningen koncentreras till marknaderna i svenska kronor, euro, dollar och pund. För att undvika koncentrations- och svansrisker fördelas positionerna alltid på ett flertal teman eller strategier.

Fonden är absolutavkastande vilket innebär att den oavsett om det är sjunkande eller stigande räntor eller börser ska kunna ge ett positivt bidrag till din portfölj. Målsättningen är att erbjuda en produkt med lägre risk som skall fungera som ett alternativ till vanliga ränteplaceringar, eller som en bas i din portfölj som ökar och minskar utefter din aptit på andra, mer riskabla, investeringar.