Värdeutveckling

Avkastningen är beräknad efter alla arvoden, såväl fasta som rörliga. Avkastningen som anges är ej justerad för inflation, vilket heller inte är brukligt. Att spara i fonder är förenat med risk eftersom det inte finns någon garanti för framtida avkastning. En fonds värde kan komma att variera över tiden och en ogynnsam marknadsutveckling kan leda till att en investerare inte får tillbaka det insatta kapitalet. Historisk avkastning utgör ingen garanti för framtida utveckling.

  • Juli -2,22 %
  • Under 2022% 0,27 %
  • Senaste 12 mån 2,73 %
  • Sedan start 157,29 %
  • Nav kurs 13 973,66

Skrolla horisontellt för att visa mer.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ack.
2022 0,13 0,02 4,21 1,08 -2,71 -0,09 -2,22 0,27
2021 1,31 1,44 -0,18 0,30 -1,19 -0,23 0,08 0,65 0,13 0,98 0,26 0,40 4,01
2020 -0,66 -0,38 -2,81 2,24 3,51 1,88 1,01 2,36 0,34 0,41 2,42 0,24 10,90
2019 0,07 0,19 -0,16 -0,58 -1,23 0,29 -1,04 0,51 0,34 1,21 0,57 0,66 0,81
2018 -0,12 -0,41 0,47 -0,36 0,08 -0,11 0,18 -0,41 0,13 0,04 -1,12 0,10 -1,52
2017 0,31 -0,54 0,47 -0,24 -0,19 0,31 0,06 -0,02 0,38 -0,11 -0,32 0,43 0,54
2016 0,01 -0,84 0,20 0,50 0,21 -0,62 0,41 0,55 0,17 0,41 0,83 0,23 2,04
2015 0,45 0,57 -0,15 0,16 -0,87 -1,49 0,34 -0,33 -0,69 0,33 0,08 -0,50 -2,09
2014 0,49 0,21 0,28 0,50 0,19 0,37 0,78 0,32 0,51 -0,57 0,21 0,21 3,53
2013 0,08 0,08 0,24 0,63 0,42 -0,35 0,14 0,15 -0,17 0,31 0,12 0,15 1,77
2012 1,43 0,97 0,39 0,44 0,18 0,90 1,05 0,80 0,56 0,66 0,52 0,29 8,49