Trude

Trude är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder med inriktning mot ränte- och valutamarknaden.

Fonden administreras av Excalibur Asset Management AB som den 16 februari 2015 erhöll tillstånd av Finansinspektionen att förvalta alternativa investeringsfonder som AIF Förvaltare. Förvaltningen sker i värdepappersbolaget Trude Asset Management AB där de bägge förvaltarna är delägare och anställda. Fonden Trude startade som svensk specialfond den 1 oktober 2015. Fonden använder derivatinstrument i betydande omfattning för att effektivisera förvaltningen och skräddarsy önskad riskprofil.

FAKTA OM FONDEN

 • Startdag – 1 oktober 2015
 • Placeringsstil – Credit Relative Value
 • Struktur – Svensk specialfond
 • Basvaluta – SEK
 • Tillsyn – Finansinspektionen (Sverige)
 • Förvaringsinstitut – SEB AB
 • Revisor – KPMG AB, Dan Beitner
 • ISIN – SE0007525803
 • Avgift – Fast 1%, Rörlig 20% över referensränta
 • Referensränta – SEK 3 mån SSVX
 • Köp-/säljavgift – Nej
 • High Watermark – Ja, kollektivt
 • Minimi-investering – SEK 500 000
 • NAV-beräkning/handel – Månad