Förvaltarna

Anders_nordborg

Anders Nordborg

VD Trude Asset Management AB, partner. Civ.ek. med finansiell inriktning från Lunds universitet. Anders startade sin finansiella bana med räntehandel på en tysk mäklarfirma 1992-1996. När han kom hem till Sverige jobbade han fram till 2005 på Nordea i olika roller med räntehandel. Anders bytte då till SEB, där han först arbetade som market maker och specialist på realränteobligationer, och sedan 2007 har han verkat inom SEB Investment Management med ansvar för de långa räntemandaten. I juli 2015 anslöt Anders till Excalibur fonder.

marek_ozana

Marek Ozana

Vice VD Trude Asset Management AB, partner. M.Sc. Teoretisk fysik vid Charles University, Prag. Ph.D. i teoretisk fysik vid Umeå Universitet. CFA. Efter studier i teoretisk fysik började Marek sin karriär inom konsultverksamhet, först med optimering av flygbolagsverksamhet, sedan med kvantitativ analys av finansmarknaderna. Marek började på SEB 2007 som portföljförvaltare för kvantdrivna räntefonder. 2011 till 2015 förvaltade han en kredithedgefond på SEB. I juli 2015 anslöt Marek till Excalibur fonder.

Teamet

Fonden Trude är ny sedan oktober 2015 men förvaltarna har jobbat nära varandra på SEB sedan 2007. Nu får de chansen att utnyttja varandras relativa styrkor för att bilda ett slagkraftigt team. Båda är matematiskt begåvade även om Marek som doktor i teoretisk fysik är den som ligger bakom byggandet av de många kvantitativa modeller som skall användas. Marek är också den som jobbat mer med kreditderivat och high yield-obligationer. Anders har under lång tid hanterat stora riskmandat och många fonder och förvaltningsuppdrag. Tillsammans kommer de nu att fokusera på en fond, som de dessutom är delägare i. Vi tror att detta är ett recept för framgångsrik förvaltning.