Trudes investeringsfilosofi

Trude är en kredithedgefond som fokuserar på kreditobligationsmarknaden. Genom att utnyttja ineffektiviteter i kreditmarknaden som sämre likviditet, marknadssegmentering, inträdesbarriärer och investeringsrestriktioner samt ett betungande regelverk, ges möjlighet att skapa relativpositioner som ger bra avkastning. Med hjälp av avancerade kvantitativa modeller screenas marknaden och sedan vidtar en fundamental analys av specifika bolag innan positionerna byggs upp.

För att sprida riskerna används ett flertal olika strategier och olika instrumenttyper, och dessa analyseras kontinuerligt för att minimera korrelationsriskerna. Positionstagningen koncentreras till marknaderna i svenska kronor, euro, dollar och pund. Fonden är absolutavkastande vilket innebär att den oavsett om det är sjunkande eller stigande räntor eller börser ska kunna ge ett positivt bidrag till din portfölj. Målsättningen är att erbjuda en produkt med medelhög risk som skall fungera som ett alternativ till traditionella ränte- eller aktieplaceringar.