Excalibur Asset Management AB

556677-7396
Birger Jarlsgatan 15, 2 tr
SE-111 45 Stockholm
Tel: 08 - 599 295 10
E-post:admin@excaliburfonder.se

Excalibur Asset Management AB

556677-7396
Birger Jarlsgatan 15, 2 tr
SE-111 45 Stockholm
Tel: 08 - 599 295 10
E-post:admin@excaliburfonder.se

Medarbetare

Thomas Pohjanen

VD Excalibur Asset Management, partner
Förvaltare av Excalibur Fixed Income

08 - 599 295 11

Läs mer

Björn Suurwee

Vice VD Excalibur Asset Management AB, partner
Förvaltare av Excalibur Fixed Income

08- 599 295 12

Läs mer

Julie Bonde

Administrativ chef, intern riskkontroll, myndighetsfrågor

08 - 599 295 13

Läs mer

Louise Möllander

Investerarrelationer, andelsägarfrågor, internt ansvarig AML, webbadministration, klagomålsansvarig

08-599 295 19

Läs mer

Alexandra Truusööt

Fondvärdering, rapportering, redovisning

08 - 599 295 14

Läs mer

Anna Blom

Regelansvarig

0706-69 90 93

Läs mer