Excalibur Asset Management AB

556677-7396
Birger Jarlsgatan 15, 2 tr
SE-111 45 Stockholm
Tel: 08 - 599 295 10
Fax: 08 - 599 295 20
E-post:admin@excaliburfonder.se

Excalibur Asset Management AB

556677-7396
Birger Jarlsgatan 15, 2 tr
SE-111 45 Stockholm
Tel: 08 - 599 295 10
Fax: 08 - 599 295 20
E-post:admin@excaliburfonder.se

Medarbetare

Thomas Pohjanen

VD Excalibur Asset Management, partner
Förvaltare av Excalibur

08 - 599 295 11

Läs mer

Björn Suurwee

Vice VD Excalibur Asset Management AB, partner
Förvaltare av Excalibur

08- 599 295 12

Läs mer

Julie Bonde

Riskkontroll, redovisning, myndighetsfrågor

08 - 599 295 13

Läs mer

Louise Möllander

Investerarrelationer, andelsägarfrågor, web-administration

08-599 295 19

Läs mer

Alexandra Truusööt

Fondvärdering, rapportering, redovisning

08 - 599 295 14

Läs mer

Anders Nordborg

VD Trude Asset Management AB, partner
Förvaltare av Trude

08 - 599 295 28

Läs mer

Marek Ozana

Vice VD Trude Asset Management AB, partner
Förvaltare av Trude

08 - 599 295 27

Läs mer

Robin Fredriksson

Fondvärdering, rapportering, redovisning, andelsägarfrågor

08 - 599 295 17

Läs mer