Nyhetsbrev

Vad får jag när jag anmäler mig till Excalibur fonders nyhetsbrev?

Varje månad skriver våra portföljförvaltare på Excalibur (Thomas Pohjanen och Björn Suurwee) och Trude (Anders Nordborg och Marek Ozana) varsina nyhetsbrev som beskriver hur vi ser på det makroekonomiska läget, samt utvecklingen på ränte- och kreditmarknaderna i framförallt Europa och USA. Tanken är visa vad har i fokus och vad vi baserar våra investeringsbeslut på. Genom att följa nyhetsbreven skapar du en förståelse för hur vi tänker, och därmed om du tycker det är rätt att låta oss förvalta dina pengar.