Fondbolaget

Excalibur Asset Management AB (556677-7396) är en AIF-förvaltare (Alternative Investment Fund Manager) med tillstånd från Finansinspektionen att förvalta hedgefonden Excalibur Fixed Income.

Bolaget ägs av Mellby Gård AB samt av förvaltarna Thomas Pohjanen och Björn Suurwee.

År 2001 startades fonden Excalibur inom Lancelot Asset Management. Den 1 januari 2006 flyttade Excalibur över till det nystartade bolaget Excalibur Värdepappersfond AB, som i juni 2015 bytte namn till Excalibur Asset Management AB. Bolaget förvaltar och sköter administrationen för fonden Excalibur som 2022 bytte namn till Excalibur Fixed Income.

Bolaget har Finansinspektionens tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder med investeringsstrategin hedgefondsstrategi samt diskretionär förvaltning av investeringsportföljer.