Organisation

Bolagets styrelse

Excalibur Asset Managments styrelse består av Björn Suurwee (vice VD, förvaltare), Rune Andersson (Mellby Gård),  Thomas Pohjanen (VD, ansvarig förvaltare), Johan Andersson (ordförande, Mellby Gård) och Julie Bonde (administrativ chef) .

Rune Andersson, Mellby Gårds grundare och styrelseledamot Excalibur Asset Management AB.

Rune är grundare och ägare av Mellby Gård AB som i sin tur äger 40 % av kapitalet och 51 % av rösterna i Excalibur Asset Management AB.

Mellby Gård grundades 1986 och är idag en internationell industrigrupp som omsätter drygt 10 miljarder kronor. I företagsgruppen ingår bland annat Excalibur Asset Management, Feralco, Kappahl, Klarahill, Oscar Jacobson, Roxtec, Söderberg & Haak, AcadeMedia, Aros Kapital, BM Agri, Duni, Open Air Group, Peritus Clinic, Student Consulting och Älvsbyhus. Företagsgruppen bedriver också finansiell verksamhet, driver hotell och naturreservat, jordbruk och hästuppfödning. Huvudkontoret ligger i Malmö och koncernchef är Johan Andersson.

De tre hörnpelarna i Mellby Gårds affärsmodell är långsiktighet, aktiv ägarstyrning och delägarskap. Målet är att ta bolag från lovande till ledande och att successivt utveckla innehavens hela potential. Det görs genom aktivt ägarnde, en nära dialog med bolagens ledningar och att genom delägarskap skapa möjlighet för dem att ta del av det värde de skapar.

Före grundandet av Mellby Gård var Rune VD för Trelleborg AB och Investment AB Kuben. Rune har också varit styrelseordförande i Trelleborg AB, Svedala Industri AB, Electrolux AB, Getinge AB, SSAB, Esselte AB och Scribona. Han har också suttit i styrelsen för SEB AB och Sandvik AB.