Organisation

Bolagets styrelse

Excalibur Asset Management ABs styrelse består av Björn Suurwee (Deputy CEO, förvaltare), Rune Andersson (Mellby Gård),  Thomas Pohjanen (CEO, ansvarig förvaltare), Johan Andersson (styrelsens ordförande, Mellby Gård) och Julie Bonde (COO) .

Johan Andersson, styrelseordförande Excalibur Asset Management AB

Johan är civilingenjör från Chalmers och har en MBA vid INSEAD Business School. Innan han valde att på heltid ägna sig åt familjebolaget Mellby Gård arbetade han på Lehman Brothers samt riskkapitalbolaget EQT. Förutom ordförande för Excalibur Asset Management är Johan bland annat ordförande för FMG Circular Invest samt styrelseledamot i Mellby Gård, AcadeMedia, Feralco, Klarahill, Roxtec, StudentConsulting Holding, Älvsbyhus Intressenter, Stockholms Handelskammare, Svenskt Näringsliv och Stiftelsen Brilliant Minds.

Johan är en av tre bröder i andra ägargenerationen av Mellby Gård och sedan 2013 även koncernchef.

Rune Andersson, styrelseledamot Excalibur Asset Management AB

Rune Andersson grundade Mellby Gård 1986 och är än idag är dess ordförande och största ägare. Mellby Gård är Excalibur Asset Managements största ägare.

Före grundandet av Mellby Gård var Rune bland annat VD för Trelleborg samt styrelseordförande i Trelleborg, Svedala Industri, Electrolux, Getinge, SSAB, Esselte och Scribona. Han har också suttit i styrelsen för SEB och Sandvik.

Mellby Gård AB

Mellby Gård är huvudägare i Excalibur Asset Management. Mellby Gård är en internationell industrigrupp som omsätter drygt 11 miljarder kronor. I företagsgruppen ingår bland annat AcadeMedia, Duni, Kappahl, Klarahill, Oscar Jacobson, Peritus Clinic, Roxtec, Student Consulting och Älvsbyhus. Företagsgruppen driver även finansiell verksamhet, hotell och naturreservat samt jordbruk och hästuppfödning.

Hörnpelarna i Mellby Gårds affärsmodell är långsiktighet, aktiv ägarstyrning och delägarskap. Målet är att ta bolag från lovande till ledande och att successivt utveckla innehavens hela potential. Det görs genom aktivt ägande, en nära dialog med bolagens ledningar och att genom delägarskap skapa möjlighet för ledningarna att ta del av det värde de skapar.