Våra sponsorskap

Vi är stolta sponsorer av ungdomsverksamheten hos Lidingö handboll och Sollentuna fotboll. Ungdomarna är vår framtid och vi är både stolta och glada över att vi har möjlighet att bidra till att många ungdomar kan delta i en viktig verksamhet för deras personliga utveckling.

Varför engagerar vi oss i sponsring

Genom att sponsra ungdomsidrott i lokala idrottsföreningar slår vi två flugor i en smäll. Idrott är ett starkt kitt och bidrar till en gemenskap som är positiv för lokalsamhällena. Det är en mycket bra fritidsverksamhet för ungdomar och bygger i bästa fall relationer och vänskapsband för hela livet. Idrott ger också alla chansen att vara med på lika villkor. Samtidigt som idrott väldigt kul är det också utvecklande i frågor som rättvisa, respekt och prestation. Det är tre värdeord som stämmer väl överens med Excaliburs verksamhet och kärnvärden.

Lidingö handboll                                                       Sollentuna fotboll